Voiceover och dubbning av film

Voiceover och dubbad film

Voiceover i animerade filmer

De sista åren har filmskapandet utvecklats i snabb takt när det gäller animation och specialeffekter. I och med det har även kraven på ljudeffekterna och voiceover ökat. I södra Europa har man i flera länder haft en lång tradition av att dubba filmer och TV- program från originalspråk.  Detta är en tradition som aldrig har slagit igenom i norra Europa, där man mer eller mindre uteslutande bara har dubbat filmer och TV skapat för barn under 11 år. Att arbeta med att dubba dessa filmer och program har haft ganska låg status, vilket också har förändrats i och med animationsutvecklingen.

Välkända skådespelare dubbar film

Idag finns det ett stort utbud av både animerade och icke- animerade filmer inom familjeunderhållningen som filmstudiorna satsar stora pengar på, Voiceover till tecknad filmoch som har blivit stora kassasuccéer. Originalrösterna till karaktärerna i dessa filmer görs idag nästan uteslutande av välkända skådespelare och i och med det har kraven på rösterna för dubbning av dessa filmer ökat, och statusen i detta hantverk likaså.

När man idag tittar på en animerad film får man ofta känslan av att animationen har gjorts efter rösten och inte tvärtom. Rösten smälter samman med karaktären och denna känsla lyckas man ofta överföra när man dubbar filmer nuförtiden.

Voiceover i dokumentärfilm

Ett annat sammanhang där man använder sig av voiceover som det också kallas, men som kanske inte på samma sätt förknippas med dubbning som vid animering, är till dokumentärfilmer av olika slag. Naturprogram, historiska och nutidsdokumentärer, ja listan an göras lång på olika TV- program och filmer där man använder sig av berättarröster. Inom dessa genrer finns ett stort behov av röster till voiceover och detta behov ökar i och med att konsumenterna får tillgång till ökat antal TV- kanaler med ett utökat sortiment av olika dokumentära TV- program. Idag finns flera agenturer som erbjuder professionella röster för dubbning och röster för voiceover för att på bästa sätt kunna erbjuda filmer och TV- program som ligger nära originalversionen eller kanske till och med ibland är bättre än originalet.