Röster till reklamfilmer och radioreklam

Röster till reklam och webbfilmer

Röster du anlitar till din reklamfilm bör vara professionella

Våra röster är ett av de viktigaste redskapen när man vill förmedla något till en publik eller en annan enskild individ. Med hjälp av våra röster kan vi framföra ett budskap och berätta något viktigt (eller oviktigt) till någon annan. Om det uttalade budskapet når fram till den tänkta mottagaren beror delvis på innehållet. Är det som berättas intressant nog att ta in? Tilltalar innehållet i budskapet mig personligen? Det som kanske är en lika viktig del i om vi tar in ett budskap eller inte vid sidan av innehållet är hur och av vem det framförs. Det är större chans att man lyssnar på och tar in budskapet om det är någon man känner till, och kanske till och med ser upp till, som framför det. En annan viktig komponent i detta är hur det framförs.

Olika röster ger olika känslor och upplevelse

Bokförlagen väljer inte slumpvis ut vem som ska läsa in deras ljudböcker. De väljer ofta folkkära personer som kanske på något sätt sedan tidigare är förknippade med genren i fråga, och de har alla gemensamt att de har Röster till reklamfilmer och radioreklamröster som man vill lyssna på. Specifika röster framkallar olika minnen och känslolägen och man kan ibland minnas en röst långt efter att man hört den för sista gången. Det finns många skådespelare och andra officiella personer som har röster som man minns och känner igen, och som förknippas med särskilda händelser. Rösten av olika sportkommentatorer kan ögonblickligen flytta en tillbaka till en speciell idrottshändelse och kan få en att förnimma en känsla av kall snö i slalombacken eller den jublande glädjen i samband med någon idrottslig prestation. Jan Malmsjös röst får säkerligen många att tänka på nyårsafton och många kanske inte vet vem Jörgen Lantz är till namnet, men de allra flesta känner igen hans rösts alter ego björnen Björne.

Reklamröster man lyssnar till

Det finns ett antal personer som starkt förknippas med särskilda händelser och företeelser och som har reklamröster man med stor sannolikhet kommer att lyssna till och sålunda även ta in det framtalade budskapet. Genom våra röster kan vi förmedla så mycket mer än bara ordet. En röst kan vara tillitsfull, agiterande, lugnande, motiverande, ja kort sagt kan rösten förmedla alla de olika känslor som finns och som kan påverka oss i hur vi uppfattar innehållet i det som sägs. Reklamskaparna är idag väldigt medvetna om detta faktum. Det är numera sällan man ser en dåligt dubbad reklam där skådespelarnas läppmimik inte stämmer överens utan i själva verket pratar tyska. Det har blivit viktigt att anlita en speakerröst som har en behaglig klang och som kan inge tillit till lyssnaren att det budskapet de har att framföra är av yttersta vikt. Idag går det att göra en karriär på sin röst som reklamröst med förhoppningen om att bli lika stor som Johanna Hermann Lundberg, eller ja om man ska förtydliga, Fröken Ur.